Vũ Hòa gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023
Ngày 10/04/2023

Sáng ngày 04/02/2023 Đảng ủy- HĐND- UBND- HĐNVQS xã Vũ Hòa cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã tổ chức gặp mặt  19 tân binh  lên đường nhập ngũ năm 2023

Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251839384523-4489636318433fa688c08937adf89cf0-20230410094145-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251839243936-ffb569aadde74eeb0ceae2d4180b2bf4-20230410094145-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251839145019-8e343ebd76c01c649247a887529ef64d-20230410094144-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251839144312-b19b764dbcf5d3481ad13dce754ffc79-20230410094145-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251839005168-1a424ef34f610924cef2a8a97ba9c8c1-20230410094144-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251838996688-8f4b212a0fc9f39b781353dfabd6c7a3-20230410094145-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/z4251838920691-51037099c44d09126b59a27ad7a48650-20230410094145-e.jpg
Media/175_VuHoa/FolderFunc/202304/Images/1-20230410094144-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 49
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác