Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Vũ Hòa thuộc vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng cách trung tâm TP Thái Bình khoảng 10 km, phía đông tiếp giáp với xã Vũ Công, phía tây tiếp giáp với xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư), phía Nam giáp với xã Vũ Bình, phía Bắc giáp với xã Vũ Thắng và Vũ Trung; Xã được thành lập từ năm  1955 gồm 2 làng Lịch Bài và Xuân Vũ, xã có 5 thôn hành chính, với tổng diện tích hành chính 518,94 ha; Diện tích đất canh tác 334,83 ha; Dân số tính đến tháng 12/2017 có 7033 người.

Media/175_VuHoa/FolderFunc/202308/Images/anh-hung-20230804090451-e.png

Vũ Hỏa là một miền quê văn hiến, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng. Chính vì vậy ngay từ năm 1927 chi hộ thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập tại làng Lịch Bài do đồng chí Phạm Kha là Bí thư và chọn Từ đường Họ Phạm là nơi tổ chức các cuộc họp và tuyên truyền Cách mạng. … đến tháng 6/1929 vai trò lịch sử của tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội đã đến lúc kết thúc để chuyển sang thành một tổ chức cao hơn  mới hoàn thành nhiệm vụ đó là tổ chức Cộng sản, tháng 4/1930 chi bộ Đảng Lịch Bài được thành lập

 ( Đây là một trong những chi bộ đầu tiên của Tổng Lịch Bài lúc bấy giờ)

          Trong  suốt cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ; cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hàng ngàn người con của quê hương tự nguyện lên đường nhập ngũ  để bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh toàn xã đã có 182 chíến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sỹ, 64 thương binh, 73 bệnh binh, 120 người bị nhiễm chất độc màu da cam. Có 572 người được nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại, 13 bà mẹ được nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Media/175_VuHoa/FolderFunc/202308/Images/den-tho-ls-20230804090841-e.jpg

          Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Kiến Xương, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn giành nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân đạt hơn 200.tỷ  đồng. Tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã đạt 10,5%. Giá trị bình quân đầu người năm 2017 đạt 32.5 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu nông nghiệp đạt 25,5%, dịch vụ thương mại đạt 44,5%, xây dựng công nghiệp đạt 30%. Giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến đúng hướng.   Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ; quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất, trường lớp được củng cố và dần ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các khu dân cư đều có hương ước, quy ước được UBND huyện phê duyệt. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trung bình hàng năm là 85%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ, các hủ tục lạc hậu dần được bài trừ. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh trong nhân dân…Xã có 5/5 Thôn đạt danh hiệu thôn làng văn hóa.

Media/175_VuHoa/FolderFunc/202308/Images/mamnon-20230804090650-e.jpg

Với sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Vũ Hòa sau hơn 20 năm đổi mới và đặc biệt là sau 7 năm xã xây dựng nông thôn mới là cơ sở vững chắc để trong tương lai Vũ Hòa có thể phát triển thành một xã giàu đẹp và văn minh.